Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Parking Beta Pyrzowice

I – Informacje o administratorze danych osobowych

Firma Parking Beta  z siedzibą  ​Pyrzowice, ul. Piłsudskiego 40 jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów. 

II – Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

Wykonanie obowiązków prawnych:

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,

– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,

– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.

Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.

Okres: czas wynikający z przepisów.

2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień

Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym

przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub

wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

3. Nasz prawnie uzasadniony interes:

– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów

(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),

– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.

Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym

przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec

nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

III – Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

1. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,

rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.

2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.

3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka

potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.

4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –

jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.

5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych

należności.

6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,

ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas

naszych należności i roszczeń.

IV – Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru

(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:

– dostęp do danych,

– sprostowanie i poprawienie danych,

– ograniczenie przetwarzania danych,

– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,

– przeniesienie danych,

– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,

– wniesienie sprzeciwu.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 V – Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,

dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo